Grade 2 Multiplication Winners:

1st Alwande Lande
2nd Zoe Maunganidze
3rd Okwethu Yalezo

Grade 3 Multiplication Winners:

1st Moloko Aphane
2nd Nyakallo Molefi
3rd Phoebe Ditlopo